Auto inkoop totaal

CRM-software voor de auto-industrie

CRM-software voor de auto-industrie

Geplaatst op

Steeds meer bedrijven wenden zich tot softwareondersteuning op het gebied van klantrelatiebeheer. Elk bedrijf heeft echter individuele vereisten voor een geschikt systeem. Een factor die deze vereisten aanzienlijk beïnvloedt, is de aansluiting bij de bedrijfstak van het betreffende bedrijf. Daarom willen we de eisen van de automotive industrie voor een geschikt CRM-systeem hieronder nader bekijken. Ten eerste moet echter worden gedefinieerd wat een CRM-systeem eigenlijk is. 

Wat is CRM?

De drie letters “CRM” zijn een afkorting. Ze verwijzen naar klantrelatiebeheer. Deze term komt net zo vaak voor als de termen “customer relationship management” of af en toe “customer care”. In wezen is dit in de eerste plaats de consistente oriëntatie van een bedrijf of een organisatie op haar eigen klanten. Dit gaat echter ook gepaard met het systematisch ontwerpen van alle klantrelatieprocessen van de kant van het bedrijf. 

Wat is CRM-software? 

CRM-software stelt bedrijven in staat om al deze processen aan de softwarekant digitaal in kaart te brengen. Het CRM-systeem fungeert als een soort digitale database voor klantinformatie. Alle relevante klantgegevens kunnen worden gebundeld in centrale klantbestanden. Door een uitgebreide analyse van alle beschikbare gegevens kunnen bedrijven een 360° beeld krijgen van hun eigen klanten. Dit maakt het voor hen mogelijk om bestaande klanten gerichter aan te spreken en interessantere aanbiedingen te doen. Uw eigen doelgroep kan ook beter gesegmenteerd worden door middel van gefundeerde analyses. Op deze manier kunnen individuele subgroepen gerichter worden aangepakt.

Onderdelen van Customer Relationship Management 

CRM-software kent, net als klantrelatiebeheer zelf, vier niveaus: een operationeel, analytisch, communicatief en samenwerkend. Op operationeel niveau ondersteunt CRM-software bedrijven in hun hectische dagelijkse activiteiten. Hier spelen bijvoorbeeld automatiseringen een rol, die het personeel ontlasten bij de uitvoering van administratieve taken. Dit geeft het extra capaciteit om meer gerichte activiteiten aan te nemen. 

De analytische CRM wordt gebruikt om bestaande gegevens te evalueren. Het is niet voor niets dat gegevens ook wel de “olie van de 21e eeuw” worden genoemd. Een gerichte, software-ondersteunde data-evaluatie kan dus een aanzienlijke toegevoegde waarde betekenen voor bedrijven. 

Het communicatieve CRM vormt een belangrijke interface naar de klant, waardoor een onderlinge uitwisseling mogelijk is. Collaborative CRM verwijst naar afdelingsoverschrijdende samenwerking in het kader van workflows, waarbij CRM-strategieën ook cross-company benaderingen kunnen nastreven. 

CRM-software: verschillende vereisteprofielen 

CRM-software heeft dus tal van toepassingsgebieden en kan een aanzienlijke toegevoegde waarde bieden aan uw eigen bedrijf. Om dit mogelijk te maken, moet het systeem echter ook ten behoeve van de respectieve werking worden ontworpen. Verschillende factoren spelen hierbij een doorslaggevende rol. 

CRM-software voor elke bedrijfsgrootte 

Zo heeft de grootte van uw eigen bedrijf een directe invloed op het eisenprofiel. Zelfs eenmansbedrijven en kleine bedrijven kunnen veel baat hebben bij het gebruik van CRM-software. Voor bedrijven van deze omvang is een basissoftware met een rudimentair scala aan functies echter vaak voldoende. Hoe groter een bedrijf echter wordt, hoe hoger de vereisten. MKB software heeft bijvoorbeeld ook andere eisen aan CRM dan een multinational.

CRM-software voor elke branche 

Er zijn ook fundamentele verschillen tussen industrie en industrie. Elke branche kenmerkt zich immers door specifieke bedrijfs- en klantrelatieprocessen. Een geschikte CRM-software moet al deze processen aan de softwarekant in kaart kunnen brengen. Dit is de enige manier om het volledige potentieel van bedrijfssoftware te ontketenen. 

Daarom willen we crm-software voor de auto-industrie op dit moment nader bekijken. 

CRM-software voor de auto-industrie 

De automobielsector is van groot belang voor de Europese economie. Tegelijkertijd bevindt deze belangrijke industrie zich momenteel in een staat van onrust. Met de groeiende maatschappelijke belangstelling voor ecologische vraagstukken wordt e-mobiliteit steeds belangrijker in deze sector. In zekere zin worden bedrijven gedwongen om zichzelf en hun producten opnieuw uit te vinden. Klanten moeten ook anders worden aangesproken. 

Relatiebeheer  van leveranciers

Relaties spelen een belangrijke rol in de auto-industrie. Toeleveringsketens zijn meestal lang en strekken zich uit tot een internationaal niveau in de loop van de globalisering. Dit maakt het des te belangrijker om overzicht te houden en nauwe communicatie te onderhouden met alle zakenpartners. Alleen op deze manier kunnen andere leden van de toeleveringsketen; bijvoorbeeld in geval van een incident of knelpunt; snel en doelgericht reageren. CRM-software met bijbehorende leveranciers- of extendedrelationshipmanagement functies ondersteunt bedrijvenhierbij.

Aftermarket 

Ook in de auto-industrie is de aftermarket van groot belang. Het omvat alle producten en diensten die nodig zijn na de aankoop van het hoofdproduct. Reserveonderdelen spelen dus een doorslaggevende rol in de automobielindustrie. Een geschikte CRM-software voor de automobielindustrie moet daarom een overeenkomstige module bevatten die uitgebreide, langdurige klantenondersteuning mogelijk maakt in het kader van de aftermarket-activiteiten. 

Conclusie: De juiste CRM software voor de automotive industrie 

Samenvattend kan worden gezegd dat elke branche specifieke eisen heeft voor geschikte bedrijfssoftware. Om het volledige potentieel van CRM-software te ontvouwen, moet het systeem alle klantrelatieprocessen van een bedrijf in kaart kunnen brengen. Daarom speelt de branchegerichtheid van CRM-software zo’n cruciale rol. 

In de automobielindustrie moet bijzondere aandacht worden besteed aan functies en modules op het gebied van aftermarket- en leveranciersrelatiebeheer. 

Als het juiste systeem wordt gebruikt, kunnen bedrijven in de auto-industrie beter voldoen aan veranderingsprocessen en specifieker inspelen op de veranderende eisen van hun eigen klanten. 

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden